Lietuvos asociacija "Gimnastika visiems"

Gimnastika visiems - džiaugsmo gimnastika

 
 


LAGV misija


Pagrindinė LAGV misija - formuojant teisingą požiūrį į “Sportas visiems”, propaguoti sveiko gyvenimo būdą, atvirumą sporto bendruomenėms, dvasingumą ir  kūrybinę veiklą nuo pat vaikystės. Formuoti fizinio tobulėjimo poreikį, padėti stiprinti sveikatą – ugdyti SVEIKĄ ŽMOGŲ.


LAGV uždaviniai


Formuoti fizinio tobulėjimo poreikį, padėti stiprinti sveikatą – ugdyti SVEIKĄ ŽMOGŲ.

Plėtoti gimnastiką visiems, aerobiką ir šokį šalyje;

Koordinuoti šalies gimnastikos visiems renginių vykdymą;

Reprezentuoti šalį tarptautiniuose gimnastikos visiems renginiuose;

Kaupti ir populiarinti medžiagą apie asociacijos ir jos narių veiklą;

Bendradarbiauti su sporto mokslininkais ir medikais, skatinti mokslinius darbus ir jų sklaidą gimnastikos visiems tematika;

Stiprinti asociacijos veiklą regionuose;

Aktyviau ieškoti privataus sektoriaus paramos;

Atstovauti Lietuvą tarptautiniuose FIG ir UEG renginiuose.